ختمی ارغوانی

6,500 تومان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : ارغوانی
  • ارتفاع : پابلند180-200
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار تااواسط تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 45-40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد