0

بامیه

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 60 - 55 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد

5,000 تومان