بامیه بامیا

  • قابلیت کاشت : در اکثر مناطق ایران
  • قابلیت برداشت : 60 روز پس از کاشت
  • شکل غلاف : صابونی، بدون خار و درشت
  • رنگ غلاف : سبز روشن
  • طول غلاف : 10-8 سانتی متر و دارای دانه های متعدد
  • شکل بوته : نسبتاً پابلند
  • موارد مصرف : خوراکی
  • وزن هزار دانه : 53 گرم