0

ابری آبی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : گل ها متراکم و پر گل
  • رنگ : آبی
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : تابستان تا اواخر آبان ماه
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد

5,000 تومان