آفتابگردان الوان

6,500 تومان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پابلند 220-150 سانتیمتر
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-35سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد